- den gröna vägen till arbete

Om oss

Väddö hälsoträdgård är en ny verksamhet på en gammal gård i vacker roslagsnatur. Verksamheten drivs av
Heroland AB enligt principen för idéburet, arbetsintegrerat företagande, med inriktningen trädgård och odling. Arbetsmodellen bygger på evidensbaserad forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps Rehabiliteringsträdgård.  

Alnarpsmetoden

Aktiviteter i stödjande naturmiljöer tillsammans med andra i likartade situationer, har enligt forskningsresultat visat sig vara av avgörande betydelse för framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om rehabilitering i vid bemärkelse.

 
Kontakt
Väddö hälsoträdgård

Massum Skaten 16
764 93 Väddö

www.vaddohalsotradgard.se
info@vaddohalsotradgard.se

Mobil: 070-7382122