Rehabkoordinator - ny tjänst!
Vi erbjuder samordning i rehabprocessen  där vi koordinerar och medverkar i utredning och kartläggning av arbetslivsinriktad rehabilitering både för medarbetare och organisationer.  Vi svarar för planering, samordning och även genomförande av de insatser som utredningen och kartläggningen visar behövs för återgång i arbete.
Att ta hjälp av en rehabkoordinator i rehabärenden är ofta en framgångsfaktor. Som arbetsgivare får du ett individuellt strukturerat arbetssätt inom ramen för arbetsgivaransvaret. Varje ärende får en behovsstyrd hantering för att då bli mest kostnadseffektiv.

Grönsaksodling 2018
Under 2018 startar Väddö hälsoträdgård odling av grönsaker och färska kryddor. Vi har plöjt upp nästan 2 ha åkermark som legat i träda flera år och har efter dagens Kiwa-inspektion fått vår grönsaks- och kryddodling KRAV-godkänd.
Vi  odlar olika sorters grönsaker för försäljning bl.a via Reko Norrtälje och erbjuder även kontraktsodling av valfria sorter. I vår kryddgård odlar vi olika sorters örtkryddor till försäljning. Att beställa små volymer är inget hinder.