Våra tjänster

Din väg till arbete
Individuellt anpassad arbetslivsinriktad rehabilitering och koordinering med aktörer i rehabliteringskedjan. Vi har åtta heltidsplatser för sysselsättning, arbetsträning, arbetsprövning, förstärkt arbetsträning eller fördjupad bedömning.

Vi erbjuder hjälp med att formulera cv, träna på intervjusituationer och praktik hos oss eller hos andra arbetsgivare.

Praktisk träning i svenska språket och samhällsinformation för nyanlända.