- den gröna vägen till arbete

Om oss

Väddö Hälsoträdgård drivs av
Heroland AB enligt principen för idéburet, arbetsintegrerat företagande, med inriktningen trädgård och odling. Ett arbetsintegrerande företag hjälper människor som varit utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka genom att erbjuda arbetsprövning och arbetsträning.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsnära stöd.

Vi är ett företag som ser mera till individens möjligheter och resurser än till maximal vinst. All eventuell vinst återinvesteras i företaget.

Alnarpsmetoden
Arbetsmodellen bygger på evidensbaserad forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps Rehabiliteringsträdgård.
 

Aktiviteter i stödjande naturmiljöer tillsammans med andra i likartade situationer, har enligt forskningsresultat visat sig vara av avgörande betydelse för framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om rehabilitering i vid bemärkelse.

 
Kontakt
Väddö Hälsoträdgård

Massum Skaten 16
764 93 Väddö
Gårdsbutiken är öppen maj - sept Fredag kl 15 - 18
Lördag kl 11 - 15

www.vaddohalsotradgard.se
info@vaddohalsotradgard.se

Verksamhetsansvarig:
Helene Rolandsdotter
Mobil: 070-7382122